ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Fosfor co., Ltd ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนคือ # ที่อยู่ บริษัท # (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "CocoLoan" หรือ "บริษัท " หรือ "เรา" หรือ "เรา" เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้ชื่อว่า CocoLoan ("App ") และเว็บไซต์ที่ www.ccloanclub.xyz (" เว็บไซต์ ") (แอปและเว็บไซต์ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า" แพลตฟอร์ม ")

ในฐานะผู้ใช้ ("ผู้ใช้" หรือ "คุณ") ของแพลตฟอร์มคุณเข้าใจว่าแพลตฟอร์มให้การเข้าถึงระหว่างผู้ใช้หลายคนในรูปแบบของผู้บริโภคสถาบันการเงินพันธมิตรข้อมูลและผู้ให้กู้พันธมิตรอื่น ๆ ผู้กู้ผู้ให้บริการ ฯลฯ ด้วยมุมมอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้กู้ยืมและกิจกรรมการกู้ยืมรวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เช่นผลิตภัณฑ์ประกันบัตรเครดิต ฯลฯ ระหว่างผู้ใช้

ขอชี้แจงในที่นี้ว่าคำว่า "ผู้ใช้" หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มเช่นผู้บริโภคสถาบันการเงินหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมพันธมิตรข้อมูลและพันธมิตรอื่น ๆ การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของคุณหมายความว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข")

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อ่านพร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณและข้อกำหนดสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์จากแพลตฟอร์ม ("ผลิตภัณฑ์") หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์ม

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริการใด ๆ ที่เราจัดหาให้

1. ทั่วไป

แอพนี้ให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมผู้บริโภคสถาบันการเงินพันธมิตรข้อมูลและพันธมิตรอื่น ๆ ที่เต็มใจปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ CocoLoan เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการจัดหาแพลตฟอร์มสำหรับบุคคลใด ๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน CocoLoan จัดหาผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทต่างๆตามรายละเอียดเฉพาะในข้อ 2 ให้กับผู้ใช้

ในกรณีที่คุณต้องการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่แสดงบนแพลตฟอร์มคุณจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างและตัวแทนของเราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดของคุณ

CocoLoan ให้บริการต่างๆซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง ("บริการ"):

อำนวยความสะดวกในการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม

ช่วยเหลือลูกค้าในการรับผลิตภัณฑ์จากธนาคารต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับ CocoLoan

ช่วยเหลือผู้ใช้ในการขอรับรายงานเครดิตผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นพันธมิตรกับ CocoLoan CocoLoan จะตรวจสอบและอัปเดตรายงานเครดิตที่ลูกค้าได้รับผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มเมื่อ CocoLoan ได้รับรายงานดังกล่าวจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

การให้การสนับสนุนผู้ใช้ในการตรวจสอบความสามารถทางการเงินของผู้ใช้

CocoLoan จะให้การวิเคราะห์การใช้จ่ายแก่คุณซึ่งวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของคุณที่ CocoLoan ได้รับโดยวิธีการขูด SMS ของธนาคารและผ่านการรวมเข้ากับผู้ให้บริการ

การให้คะแนนโซเชียลโดยอิงตาม User’s Line, Facebook, Twitter, Linkedin หรือบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม

ในกรณีที่คุณได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในการลงทะเบียน 'ห้ามรบกวน' กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณคุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อให้ตัวแทนของ บริษัท สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆและคุณจะต้องแน่ใจว่าว่าคุณได้รับสายดังกล่าวเป็นไปตามที่คุณให้ข้อมูลกับเราและคุณจะต้องไม่ลงทะเบียนที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน

สำหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้น CocoLoan จะใช้และแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้กับสถาบันการเงินหลายแห่งและบุคคลอื่น ๆ ตามที่อาจจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นและ CocoLoan จะดำเนินการตรวจสอบเครดิตหลายรายการเพื่อให้ได้รับ ข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ การรวบรวมการจัดเก็บการใช้และการถ่ายโอนข้อมูลที่แบ่งปันโดยผู้ใช้จะอยู่ภายใต้การควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. สิทธิ์

ผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้ประกาศอย่างชัดเจนและยอมรับอย่างชัดเจนว่าผู้ใช้เป็นบุคคลธรรมดา กฎหมายที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีและได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำสัญญาในประเทศไทย ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีรายละเอียดต่อไปนี้ โดยการลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มผู้ใช้รับรองที่จะตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้หรือละเมิดข้อตกลงที่ทำผ่านสื่อของแพลตฟอร์ม CocoLoan อาจยุติการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ลบโปรไฟล์ของเขา เธอและเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์ทางออนไลน์โดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม และ / หรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้ใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของผู้ใช้ แต่เพียงผู้เดียวโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงหาก CocoLoan เชื่อว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในฐานะผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้คุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ไว้ในที่นี้หรือที่อื่นใดในแพลตฟอร์มนี้ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อจำกัดความรับผิดชอบบนแพลตฟอร์มนี้ คุณควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวและในกรณีที่คุณไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดงดใช้แพลตฟอร์ม

CocoLoan ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะสำหรับการอัปเดต / การเปลี่ยนแปลงใด ๆ การใช้งานแอปหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้ต่อไปหลังจากการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการยอมรับโดยผู้ใช้ในการแก้ไข

4. บัญชีของคุณ

หากคุณต้องการใช้แพลตฟอร์มคุณจะต้องรักษาบัญชีและจะต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดบางอย่างรวมถึงชื่อรหัสอีเมลหมายเลขติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ ที่ CocoLoan เห็นว่าจำเป็นและตามรายละเอียดเพิ่มเติมในความเป็นส่วนตัว นโยบาย. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชีรหัสผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหรือผ่านบัญชีของคุณและในการ จำกัด การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณควรทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ารหัสผ่านถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัยและควรแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณเป็นที่รู้จักของคนอื่นหรือหากรหัสผ่านนั้นเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะ ใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่คุณให้มานั้นเป็นความจริงถูกต้องถูกต้องและครบถ้วน เมื่อ CocoLoan ได้รับความรู้ว่ามีข้อสงสัยตามสมควรว่าข้อมูลที่คุณให้มาไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง CocoLoan จะยุติบัญชีของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบในเรื่องนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูลที่คุณแบ่งปันในขณะลงทะเบียนด้วยตัวคุณเองบนแพลตฟอร์มคุณจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เราทราบโดยทันที

คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณให้ไว้ในส่วน "แดชบอร์ด" ของบัญชีของคุณหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบหรือโดยเขียนถึงเราที่ CocoLoanHelpCenter@gmail.com สิทธิ์ในการใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้และไม่สามารถโอนให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดได้

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ตลอดเวลาและการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้อาจนำไปสู่การยุติ CocoLoan บัญชีของคุณและการเยียวยาทางแพ่งและทางอาญาที่เหมาะสมจะถูกร้องขอต่อคุณตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

5. ความเป็นส่วนตัว

CocoLoan รวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณเพื่อให้บริการ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย CocoLoan อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว

6. การตรวจสอบแพลตฟอร์มและบัญชีของคุณ

CocoLoan มีสิทธิและเสรีภาพในการตรวจสอบเนื้อหาของแพลตฟอร์มตลอดเวลาซึ่งจะรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในบัญชีของคุณ การตรวจสอบแพลตฟอร์ม / แพลตฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้มาและผู้ใช้ทุกคนยังคงสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ไว้ในที่นี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ CocoLoan จะมีเสรีภาพในการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ซึ่งขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้หรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ในขณะนี้ มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

เราในฐานะผู้ค้าจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการปฏิเสธการอนุญาตสำหรับธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีของผู้ถือบัตรที่เกินขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งตกลงร่วมกันโดยเรากับธนาคารผู้รับซื้อของเราจาก เป็นครั้งคราว.

7. การระงับบริการ

ocoLoan อาจต้องการหยุดให้บริการและอาจยุติการใช้งานเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ เว้นแต่ CocoLoan จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นอย่างอื่นเมื่อมีการยุติ (ก) สิทธิ์และใบอนุญาตที่มอบให้กับคุณในข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดลง และ (b) ผู้ใช้ต้องหยุดใช้งานแพลตฟอร์มทันที CocoLoan ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการให้บริการใด ๆ และจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามหากเลือกที่จะทำเช่นนั้น

8. ห้ามใช้

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขห้ามมิให้คุณใช้แพลตฟอร์ม: (ก) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ค) เพื่อละเมิด กฎข้อบังคับระหว่างประเทศของรัฐบาลกลางจังหวัดหรือของรัฐกฎกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (ง) เพื่อละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) เพื่อก่อกวนละเมิดดูหมิ่นทำร้าย หมิ่นประมาทใส่ร้ายดูหมิ่นข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศรสนิยมทางเพศศาสนาชาติพันธุ์เชื้อชาติอายุชาติกำเนิดหรือความทุพพลภาพ (ฉ) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (ช) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือ รหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นใดที่จะหรืออาจใช้ในทางใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นหรืออินเทอร์เน็ต (ซ) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ; (i) ถึงสแปม, ฟิช, Pharm, ข้ออ้าง, sp ider, รวบรวมข้อมูลหรือขูด (ญ) เพื่อจุดประสงค์อันลามกหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

9. ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธการรับประกัน

แม้ว่าจะมีสิ่งใดที่ตรงกันข้ามในที่นี้ทั้ง CocoLoan และ บริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องหรือความสูญเสียใด ๆ ของรายได้หรือผลกำไรที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตคุณสละสิทธิ์ปลดปลดออกและควบคุม CocoLoan บริษัท ในเครือและ บริษัท ย่อยและกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนแต่ละคนจากการเรียกร้องความสูญเสียความเสียหายหนี้สินใด ๆ และทั้งหมด ค่าใช้จ่ายและสาเหตุของการดำเนินการที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ

ในฐานะผู้ใช้คุณยังรับทราบด้วยว่า CocoLoan ได้ดูแลและดำเนินการตรวจสอบและยอดคงเหลือทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ตามที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่ให้บนแพลตฟอร์มเป็นไปตามข้อมูลที่ให้ไว้กับ CocoLoan ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ กับ CocoLoan และ CocoLoan ไม่พบสิ่งเดียวกันในกรณีแรกแม้ว่ามาตรการทั้งหมดจะใช้เพื่อรับรองการให้คะแนนหรือความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ CocoLoan จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือความรับผิดใด ๆ CocoLoan ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัดใด ๆ ในการคืนเงินที่ยืมมาจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้จะมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการเริ่มดำเนินการกับผู้กู้ที่ผิดนัด CocoLoan จะช่วยเหลือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในแง่ของการให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ อย่างไรก็ตาม CocoLoan จะไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัดใด ๆ ในนามของผู้ใช้ CocoLoan เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลและผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนใด ๆ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

การใช้บริการและข้อมูลผลิตภัณฑ์และเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณ (รวมถึงของบุคคลที่สาม) ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ตามเกณฑ์ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" บริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับบริการและข้อมูลผลิตภัณฑ์และเนื้อหาอื่น ๆ (รวมถึงของบุคคลที่สาม) ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของ ความสามารถในการค้าขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด บริษัท ไม่รับประกันว่า: (i) บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ (ii) บริการจะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะ มีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (iv) คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือ (v) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในเทคโนโลยีจะได้รับการแก้ไขและคุณเป็นเพียงผู้เดียว รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจาก บริษัท หรือผู้ให้บริการผ่านหรือจากบริการจะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้

คุณยอมรับต่อไปว่าทั้ง บริษัท หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือ บริษัท ในเครือผู้ให้บริการบัญชีหรือ บริษัท ในเครือใด ๆ ของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายใด ๆ ซึ่งทนายความและศาลมักเรียกว่าความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษเป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นแบบอย่าง รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรค่าความนิยมการใช้ข้อมูลหรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ แม้ว่า บริษัท หรือผู้ให้บริการจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวซึ่งเป็นผลมาจาก: (i) การใช้งานหรือความไม่สามารถ เพื่อใช้บริการ / แพลตฟอร์ม (ii) ค่าใช้จ่ายในการรับสินค้าและบริการทดแทน (iii) ผลิตภัณฑ์ข้อมูลข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับหรือข้อความที่ได้รับหรือธุรกรรมที่ทำผ่านหรือจากบริการ (iv) การเข้าถึงหรือแก้ไขการส่งหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (v) คำแถลงหรือพฤติกรรมของใครก็ตามในบริการ แม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับคำแนะนำก่อนหน้านี้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรือ (vii) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ ความรับผิดสูงสุดของ CocoLoan จะ จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงให้กับ บริษัท สำหรับบริการ

10. การชดใช้

คุณตกลงที่จะชดใช้บันทึกและระงับ CocoLoan บริษัท ในเครือผู้รับเหมาพนักงานเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนและผู้ร่วมงานบุคคลภายนอกผู้อนุญาตและพันธมิตรโดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความต้องการความสูญเสียความเสียหายและหนี้สินค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด และค่าใช้จ่ายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้บริการหรือเว็บไซต์หรือแอปหรือแพลตฟอร์มในทางที่ผิดของคุณการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณหรือการละเมิดการเป็นตัวแทนใด ๆ การรับประกันและพันธสัญญาที่ทำโดยคุณในที่นี้หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรืออันเป็นผลมาจากเนื้อหาที่คุกคามหมิ่นประมาทลามกอนาจารล่วงละเมิดหรือสร้างความไม่พอใจที่โพสต์ / ส่งโดยคุณบนแพลตฟอร์ม CocoLoan ขอสงวนสิทธิ์โดยเป็นค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันและควบคุมกรณีใด ๆ ก็ตามที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ CocoLoan รวมถึงสิทธิ์ในการชำระหนี้และคุณตกลงที่จะร่วมมือกับการป้องกันและการยุติข้อเรียกร้องเหล่านี้ของ CocoLoans CocoLoan จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้องการดำเนินการหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้รับทราบ ย่อหน้านี้จะยังคงอยู่ต่อไปเมื่อสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

11. ผู้ลงโฆษณา / ลิงก์ของบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์ม

CocoLoan ไม่รับผิดชอบต่อโฆษณาที่อยู่ในแพลตฟอร์ม CocoLoan ไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่มีลิงก์จากแพลตฟอร์มอยู่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่เชื่อมโยงดังกล่าวจัดเตรียมไว้ "ตามสภาพ" เพื่อความสะดวกของผู้ใช้โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับข้อมูลที่ให้ไว้ภายใน CocoLoan ไม่ได้ให้การรับรองหรือแนะนำเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่แพลตฟอร์มให้ลิงค์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยินยอมและตกลงว่าเนื้อหาที่ให้ไว้ในเว็บไซต์และแอปจะได้รับการซิงค์และจะพร้อมใช้งานในสื่อทั้งสอง

12. ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

หากตามคำขอของ CocoLoan คุณส่งผลงานที่เจาะจงบางอย่าง (เช่นการเข้าร่วมการแข่งขัน) หรือไม่ได้รับการร้องขอจากเราคุณส่งความคิดสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนงานหรือสื่ออื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางอีเมลทางไปรษณีย์หรือ มิฉะนั้น (เรียกรวมกันว่า 'ความคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราสามารถแก้ไขคัดลอกเผยแพร่แจกจ่ายแปลและใช้สื่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งต่อให้เราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อ จำกัด เราอยู่และจะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ (1) ในการรักษาความคิดเห็นใด ๆ ด้วยความมั่นใจ (2) จ่ายค่าตอบแทนสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบกลับความคิดเห็นใด ๆ

คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอมแสร้งทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองหรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใด ๆ คุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นที่คุณแสดงและความถูกต้อง เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

คุณเป็นผู้ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ บริษัท และผู้ให้บริการข้อมูลข้อมูลรหัสผ่านเอกสารหรือเนื้อหาอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") คุณให้ผ่านหรือให้บริการ บริษัท และผู้ให้บริการของ บริษัท อาจใช้แก้ไขแสดงแจกจ่ายและสร้างเนื้อหาใหม่โดยใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่คุณ บริษัท และผู้ให้บริการอาจใช้ขายอนุญาตทำซ้ำแจกจ่ายและเปิดเผยข้อมูลรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งได้มาจากการใช้บริการของคุณ โดยการส่งเนื้อหาคุณยอมรับโดยอัตโนมัติหรือสัญญาว่าเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้ตกลงโดยชัดแจ้งว่าโดยไม่ จำกัด เวลาใด ๆ และไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ บริษัท และผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจใช้เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ข้างบน ระหว่าง บริษัท และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บริษัท เป็นเจ้าของข้อมูลบัญชีที่เป็นความลับของคุณ

13. กิตติกรรมประกาศ

คุณรับทราบว่า CocoLoan เป็นแพลตฟอร์มที่นำผู้ใช้มารวมกันและ CocoLoan ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้เงินกู้หรือยืมเงินหรือความช่วยเหลือใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ จากสมาชิกที่ใช้แพลตฟอร์ม CocoLoan คุณรับทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สามทั้งหมดและทั้ง CocoLoan หรือ บริษัท ในเครือผู้รับเหมาพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการตัวแทนและบุคคลภายนอกผู้อนุญาตและพันธมิตรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับ เกี่ยวกับความช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ที่จัดหาโดยหรือให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน คุณรับทราบว่า CocoLoan จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน CocoLoan ไม่รับประกันหรือรับประกันประสิทธิภาพของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการผ่านแอพ คุณรับทราบว่า CocoLoan ไม่รับประกันว่าผู้ใช้ให้ข้อมูลทั้งหมดในแอปนี้ซึ่งเป็นความจริงและถูกต้องรวมถึงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ คุณรับทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลบนแพลตฟอร์มและ CocoLoan จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ให้ไว้ในแอพนี้ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง คุณรับทราบว่า CocoLoan ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียกร้องเงินหรือความเสียหายใด ๆ ในกรณีที่บุคคลหนึ่งไม่ให้เงินกู้หรือบุคคลไม่สามารถชำระคืนเงินกู้หรือแสดงสถานะทางการเงินของตนเป็นเท็จหรือทำการฉ้อโกงหรือโกงหรืออื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายดังกล่าว พระราชบัญญัติ.

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้งานแพลตฟอร์มนี้และข้อกำหนด & amp; เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ศาลกรุงเทพจะมีเขตอำนาจศาล

15. นโยบาย

นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก

เป้าหมายของเราคือความพึงพอใจของลูกค้าที่สมบูรณ์ ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับบริการที่มีให้เราจะคืนเงินคืนให้หากเหตุผลเป็นของจริงและพิสูจน์ได้หลังจากการตรวจสอบ โปรดอ่านลายละเอียดของแต่ละดีลก่อนซื้อซึ่งจะให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

ในกรณีที่ไม่พึงพอใจในบริการของเราลูกค้ามีสิทธิที่จะยกเลิกโครงการของตนและขอเงินคืนจากเรา นโยบายของเราสำหรับการยกเลิกและการคืนเงินจะเป็นดังนี้:

นโยบายการยกเลิก

สำหรับการยกเลิกโปรดติดต่อเราจากหน้าติดต่อเรา

คำขอที่ได้รับช้ากว่า 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการปัจจุบันจะถือว่าเป็นการยกเลิกบริการสำหรับช่วงเวลาให้บริการถัดไป

นโยบายการคืนเงิน

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าของเรา

ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ของเราเราสามารถคืนเงินให้ได้

หากชำระด้วยบัตรเครดิตการคืนเงินจะออกไปยังบัตรเครดิตใบเดิมที่ให้ไว้ในขณะที่ซื้อและในกรณีของการชำระเงินชื่อเกตเวย์จะคืนเงินไปยังบัญชีเดียวกัน

16. ติดต่อเรา

ผู้ใช้มีอำนาจเต็มที่ในการยื่นเรื่องร้องเรียน แบ่งปันความคิดเห็นหากพวกเขาผิดหวังจากบริการที่จัดทำโดย CocoLoan พวกเขาสามารถให้ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลดังต่อไปนี้:

อีเมล: CocoLoanHelpCenter@gmail.com